Моят HACCP уеб базиран инструмент

Добре дошли в уеб инструмента Moят HACCP. Можете да започнете да създавате нова документация или да възобновите работата си по вече започната документация. Преди да започнете с попъването на документацията, препоръчваме ви да прочетете статията "Въведение в Mоят HACCP" в раздел Помощ.

При използването на уеб инструмента ще намерите икони Помощ на разположение на всеки въпрос, върху които може да кликнете, за да намерите кратко обяснение за информацията, която трябва да попълните в съответната секция.
 
Повече указания за попълване на уеб инструмент MyHACCP и друга полезна информация за HACCP като цяло могат да бъдат намерени в раздел Помощ.