Какво да се вземе под внимание при създаване на технологична схема

Показва всички стъпки, които участват в процеса, установен в обхвата на проучването (подготвителен етап C).

Как се постига този етап?
Отговорникът по HACCP (служител, управител) има задължението да изработи блок-схема на процесите в обекта или така наречената технологична схема. Какъвто и формат да изберете в схемата трябва да бъдат включени всички стъпки в процеса, описани и в HACCP плана. Ако желаете, можете да използвате схематично оформление на обекта, за да Ви помогне при разпределението на различните потоци (на суровини, крайни продукти и др.).
Съветваме Ви да направите списък на всички стъпки от процеса от получаването и приема на суровините до доставката или точката на крайното потребление.
Нарисувайте груба хартиена скица на потоците в обекта. Помислете за начина, по който се управляват процесите и това, което може реално да се случи т.е. еднократни или периодични дейности.
​​​​​​​
•    Помислете за:
-    Подготовка
-    Опаковане
-    Съхранение
-    Разпределение

•    Също може да имате в предвид и следното:
-    Добавка на суровини (включително вода)
-    Всяко временно съхранение на продукти
-    Потока на изхвърляне на отпадъците
-    Забавяне на процесите

В зависимост от сложността на операцията може да се включва и:
-    Времето на температурна преработка
-    Потоци на движение на персонала
-    Потоци на движение на суровини/съставки