Примерни физични, химични и биологични опасности за мед; изготвил Таня Вълева

ФИЗИЧНИ ОПАСНОСТИ

Опасност

Източници

Опасност за човека

Прах, пръст,камъчета, трева,косми и др.

Лоша хигиена при добива на меда и при съхранение

 

ХИМИЧНИ ОПАСНОСТИ

Опасност

Източници

Опасност за човека

Тежки метали, пестициди,

От околната среда и селското стопанство

Когато техните концентрации надхвърлят определени граници, специфични за всяко вещество, химичните замърсители могат да започнат да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. Някои от тях се натрупват, други се освобождават чрез черния дроб и бъбреците, като могат да доведат до увреждането им. Някои действат канцерогенно, други оказват негативно влияние върху функциите на органите и системите, а от там и на целия организъм. Всички те спадат към групата на т.нар. ксенобиотици – чужди за организма вещества, които увреждат метаболизма, имунната система, предизвикват алергии, затлъстяване и други заболявания.

Репеленти, опушване

При работа с пчелните семейства

Ръжда, грес

Пчеларски инвентар

Прах, вредни газове от колите

При транспорт

Акарициди

Разрешени ВМП, восъчни пити

Антибиотици, сулфонамиди

Третиране със забранени ВМП

Захари, подсладители

При фалшифициране на меда

БИОЛОГИЧНИ ОПАСНОСТИ

Опасност

Източници

Опасност за човека

Clostridium botulinum

Заразен със спори на бактерията мед

Причинява заболяването ботулизъм. Особено опасен е такъв мед за деца под една година!

Токсичен мед

Пчелен мед, произвеждан от цветовете на растенията американски лавър, рододендрон, зокум и азалия

Консумацията на такъв мед може да доведе до интоксикация на консуматора. Симптомите са виене на свят, отпадналост, прекомерно изпотяване, гадене и повръщане.

Вредители - восъчен молец, насекоми,гризачи

Срещат се навсякъде

Преносители са на зарази.