Как се постига ангажираност на отговорните лица

Taзи част от плана определя ангажимент от страна на ръководството към разработването и поддържането на HACCP.

Малък срещу голям бизнес

В малкия бизнес  HACCP отговорникът е често управителя на обекта, който поема отговорността и се ангажира да гарантира актуализацията на HACCP документацията. Преди да започне всяко HACCP проучване, управителят на обекта трябва да се ангажира с осигуряване на необходимия ресурс за проучването, за да може системата да бъде завършена, внедрена и поддържана.

Дори за един много основен продукт с ниско рискови съставки ще има нужда да бъде отделено време – HACCP проучването е задължително като гаранция, че Вашият продукт е безопасен и че можете да демонстрирате повишено усърдие, ако има проблем.

Важно е всички служители, участващи в HACCP да са наясно с подхода HACCP. Важни моменти са:
-    Изследване на потенциални опасности по време на различни етапи на работния процес
-    Обучение на персонала по HACCP
-    Закупуване на оборудване, ако е необходимо

​​​​​​​Ангажиментът на ръководството включва и контролиране, преглед и редовна актуализация на HACCP плана, както и гарантиране, че всички промени в продукта, процеса или технологията са взети под внимание.