Определяне на обхвата на изследването

Как се постига този етап?
Определяне на всеки от следните елементи:
- Заглавие - Определя какво ще покрие HACCP проучването, то трябва да включва обхвата на дейностите, които HACCP проучването ще покрие.
Напр. Това HACCP проучване обхваща производството на печени тестени изделия (широка гама от продукти, включително и понички, крем филийки, шоколадови еклери и кифли).

- Началната и крайната точка на проучването - уточнява къде проучването ще започне (например прием на суровини и съставки) и къде ще свърши (например точка на изпращане или точка на консумация).
Напр. Проучването ще започне от приема на стоки. Крайният му етап ще бъде изпращането на продуктите към клиентите.

- Опасности - Да се посочат различните опасности, които ще бъдат разгледани в рамките на проучването, например биологични, химични, физични, алергени или всяка комбинация от тях. На този етап  се включват само тези, които са подходящи за Вашия продукт/процес. Виж примера по-долу:

Микробиологичните опасности
Например - E.coli 0157, Listeria SPP, Salmonella SPPStaphylococcus Aureus

Химични опасности
Например – химични препарати за почистване, остатъци от пестициди.

Физични опасности
Например - стъкло и твърди пластмаси, метал, камъчета

HACCP  проучването не е достатъчно за пълната документация, която се изисква от контролните органи.  HACCP планът се подкрепя от документация по Добри Практики (Виж статия Основни изисквания за Добри Практики). Документацията по Добри Практики трябва да е упомената къде се съхранява в обекта и какво включва.

​​​​​​​Всички източници на информация, използвани при разработването на HACCP плана  трябва да бъдат упоменати.
Например - Съответните законодателни документи (Закон за храните)