Принцип 4: Мониторинг

Mониторинг е актът на провеждането на планирана поредица от наблюдения или измервания на контролните параметри, за да се прецени дали KKT е под контрол.

Как се постига този етап?
Системата за мониторинг описва методите, чрез които бизнесът е в състояние да потвърди, че всички ККТ оперират в рамките на критичната граница. Действията по мониторинг трябва да са в състояние да откриват при поява загубата на контрол. Това трябва да бъде навреме, за да се даде възможност на предприемане на коригиращи действия, за да се възвърне контрола на процеса.
Примери: време, температура сол, рН, Aw

Обикновено микробиологичното изследване не се счита за подходяща мониторинг дейност, тъй като резултатите не са бързи, дори и с най-бързите методи резултатите не са мигновени. Микробиологично изследване е полезно като дейност по проверка/верификация (виж Принцип 6).

Постоянен мониторинг: например температурни процеси, записани на термограф.
Прекъснат мониторинг: например събирането на проби и анализ, като например рН. Пробите трябва да бъдат представителни за продукта.

Документи и записи

​​​​​​​Задължително се пазят записи в обекта за извършване на всяка мониторинг дейност (посочете длъжността или име). Уверете се, че персонала е компетентен да направи това и че тяхното обучение е подходящо за целта за вземат необходимите коригиращи действия при когато се налага. Трябва да има подробно описание на мониторинг дейностите. Мониторинг записи трябва да включват датата и часа на провеждане на дейността и действителния резултат.
Всички записи и документи, свързани с мониторинг на ККТ трябва да бъдат подписани от лицето (лицата), което е отговорно за мониторинга и за разглеждане на резултатите от мониторинга (обикновено това ще бъде мениджъра в обекта).