Принцип 5: Корективни действия

Документира всяко действие, което трябва да бъдат предприето, когато резултатите от мониторинга показват, че ККТ се е отклонила от критичната граница (което показва загуба на контрол).

Как се постига този етап?
Трябва да взема решения и да се документира конкретни коригиращи действия, които трябва да се предприемат, ако резултатите за мониторинг на ККТ показват, че е налице неизпълнение на критичната граница. Действията трябва да бъдат взети, трябва да се гарантира, че ККП е върната под контрол.

Когато взема решение за коригиращи действия за всяка ККТ се има предвид следното:

1. Какво ще правите веднага?
Помислете за необходимостта да се спре процеса, бързи корекции на оборудване (например повишаване на температурата). Възможни действия, ако са намерени неприемливи практики.

2. Какво ще правим с засегния продукт, който може да е на склад /за дистрибуция? Мониторингът трябва да бъде достатъчен, за да улови продукта преди да е напуснал обекта.

3. Какво ще правите в бъдеще? Помислете за извършването на разследване , ако това е необходимо (преглед, корекция да се предотврати повторение), унищожаване на продукта.

4. Помислете кой носи отговорностт, например, който е упълномощен да се разпорежда и при нужда да предприеме подходящи коригиращи действия.

5. Помислете за обучение и компетентността на персонала, участващи в този процес.

Документи и записи

В обекта трябва да има записи за коригиращи действия, които са предприемти при приблем, когато ККТ превишава критичната граница и кой е отговорен за това действие / и или други действия, като изхвърляне и др.

Съответните записи трябва да се съхраняват, включително записите за обучения и това, което се е случило с партидата на продукта, който е бил засегнат от коригиращи действия.
​​​​​​​
В една добре организирана система следва да бъде възможно да се идентифицират процедури, които съдържат подробности за коригиращи действия и кой има право да разреши коригиращи действия.