Примерен документ за ангажираността на ръководството и отговорните лица към системата за управление на безопасността на храните

Примерна декларация