Примерни физични, химични и биологични опасности за шоколадови изделия; изготвил Таня Вълева

ФИЗИЧНИ ОПАСНОСТИ – Чужди тела, несвойствени за храните, които могат да причинят увреждания на консуматора.

 

Опасност

Източници

Опасност за човека

Копчета, конци, косми

От работници

Наранявания, естетически отблъскват потребителя

Метални частици, песъчинки, стъкло, дървесни частици, черупки от ядки

От работно оборудване, суровини

Наранявания

ХИМИЧНИ ОПАСНОСТИ – Вещества, които могат да доведат до неприемлив риск за здравето на консуматора чрез предизвикване на заболяване или увреждане на организма.

 

Опасност

Източници

Опасност за човека

Тежки метали /мед, олово/

Суровини

 

Инсектициди, роденциди

Средства за борба с гризачи, насекоми. Неправилно прилагане и съхранение.

 

Детергенти и дезинфектанти

Контактни повърхности

 

Добавки, консерванти и стабилизатори

При предозиране по време на производство

 

БИОЛОГИЧНИ ОПАСНОСТИБолестотворни организми /патогени/, които могат да инфектират или отровят хората и да причинят хранително заболяване.

Опасност

Източници

Опасност за човека

Патогенни микроорганизми:

Escherichia coli

Хора заразоносители, отходни води, замърсени суровини

Причинява хоморагичен колит

Salmonella species

Хора заразоносители, замърсено оборудване

Салмонелоза

Staphylococcus aureus

Назалните пътища и кожата при човека

Стафилококово хранително отравяне

Clostridium perfringens

Почва, въздух, вода, канализация и чревен тракт на животни и хора

Причинява диария

Гъбички и плесени

Замърсени суровини

Причиняват аспергилози, дихателни заболявания, микози, кандидози/ главно поразяват кожата и лигавиците/. Отделят опасни токсини.

Носители на зарази – мухи, гризачи, хлебарки

Срещат се навсякъде!

Преносители са на зарази/ бактерии, вируси, хелминти и др./.

Хранителни алергии

Вложени суровини, ядки, мляко

Алергията протича с отпадналост, температура, с мигрена и ставни болки, със кожни сърбежни обриви, с херпес по устните. Засягат се храносмилателната система, дихателната система, обострят се екземи.